Hoe werkt de privébijtelling bij een bestelbus?

Bij privégebruik van een auto van de zaak moet u een privébijtelling in acht nemen bij 500 of meer privékilometers. Maar hoe werkt dat bij een bestelbus of -auto?

Heeft u een bestelauto van uw onderneming die u uitsluitend zakelijk gebruikt, dan kunt u digitaal een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto bij de Belastingdienst indienen. Dit doet u via Mijn Belastingdienst Zakelijk. U hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden en u krijgt ook geen bijtelling voor het privégebruik bij uw winst.

Anders dan bij de Verklaring geen privégebruik, is bij de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto helemaal geen privégebruik toegestaan. De 500-kilometergrens telt hier dus niet. De Belastingdienst houdt onder andere met camera’s toezicht op het gebruik van zakelijke bestelauto’s. Zo kunnen zij u op een ongebruikelijk tijdstip of ongebruikelijke locatie vragen het zakelijk karakter van een rit aan te tonen. Bewaar dergelijke bewijsstukken daarom ook altijd goed.

Kunt u het zakelijk karakter van een rit niet aantonen, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u meer dan 500 km per jaar privé met de bestelauto heeft gereden. Dit betekent dat u een bijtelling voor het privégebruik bij uw winst moet optellen.

De Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto is voor onbepaalde tijd geldig. Wilt u de verklaring intrekken, dan doet u dat ook via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

In de volgende drie situaties moet u de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto intrekken:

  1. Als u de bestelauto niet meer gebruikt of u gaat een andere bestelauto gebruiken, dan moet u de huidige verklaring van de bestelauto intrekken. U kunt dan meteen een nieuwe verklaring aanvragen voor de nieuwe bestelauto;
  2. Als u de bestelauto geheel of gedeeltelijk ook privé gaat gebruiken, dan moet u de verklaring intrekken. Rijdt u meer dan 500 km privé, dan moet u een bijtelling voor privégebruik bij uw winst optellen. Rijdt u maximaal 500 km privé met de bestelauto, dan kan de bijtelling achterwege blijven als u dit kunt aantonen met een rittenregistratie; 
  3. U heeft de verklaring onterecht ingediend, bijv. omdat de bestelauto niet in aanmerking komt voor deze verklaring of omdat u de verklaring verkeerd heeft ingevuld.

U heeft een meldingsplicht om veranderingen inzake het zakelijk gebruik van de bestelauto tijdig aan Belastingdienst door te geven. Doet u dit niet, dan wordt dit gezien als een overtreding waarvoor u een boete kunt krijgen!

Aan de hand van eisen omtrent de inrichting en het formaat van de bestelauto bepaalt u of u fiscaal een bestelauto heeft. De exacte eisen zijn verschillend per model auto.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Bestelbus_bijtelling_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png