Wonen en werken in verschillende landen

Limburg is prachtig gelegen en ingeklemd tussen België en Duitsland. Werken en wonen aan twee kanten van de grens is dan ook heel gebruikelijk binnen deze grensstreken. 

Regelmatig krijgen wij de vraag: “Waar is de werknemer verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen?

Hiervoor geldt EU-verordening 883/2004. Als er vóór 1 mei 2010 al sprake was van grensoverschrijdend werken binnen de EU en de nieuwe verordening wijst een ander land aan waar uw werknemer verzekerd is, dan blijft de oude verordening (1408/71) van toepassing, mits de woon- en werksituatie van uw werknemer sinds 30 april 2010 onveranderd is. De werknemer die onder de oude verordening blijft vallen, 
kan echter ook kiezen voor het toepassen van de nieuwe verordening. Dit moet hij melden bij de bevoegde instantie van het land waar hij volgens de nieuwe verordening onder valt. Op deze keuze kan de werknemer niet terugkomen. Als de nieuwe en de oude verordening op 1 mei 2010 hetzelfde land aanwijzen, geldt automatisch de nieuwe verordening. Dit overgangsrecht geldt tot 1 mei 2020.

Als er sprake is van een niet-EU-lidstaat: controleer dan of er een SV-verdrag is. Indien dat er niet is, controleer dan of in Nederland verzekeringsplicht blijft bestaan. Meestal eindigt verzekeringsplicht ten gunste van het werkland.

Het gaat nog te vaak fout op dit zeer specifieke onderwerp. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Euregio.jpeg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png