Hoeveel afschrijven op zonnepanelen?

Steeds meer ondernemers schaffen zonnepanelen aan. Hoeveel mag u erop afschrijven en wat betekent dat voor de herinvesteringsreserve? Waar moet u volgens de rechter op letten om sancties te voorkomen?

Zonnepanelen zijn zowel bij particulieren als ondernemers bijzonder populair, niet in het minst vanwege alle fiscale voordelen. Zo mag u er als ondernemer op afschrijven en heeft u bij sommige types recht op de Energie-investeringsaftrek. Maar kunt u bij de aanschaf ervan ook gebruikmaken van de herinvesteringsreserve en onder welke voorwaarden?

Als uw investering duurder is dan € 450 moet u hierop afschrijven als de levensduur langer dan een jaar is. Per jaar mag u dan een deel (de afschrijving) van de
aanschafwaarde ten laste van de winst brengen.

Als u bijv. een machine verkoopt voor een hogere prijs dan de boekwaarde, dan moet u over deze boekwinst belasting betalen. U kunt het betalen van belasting echter uitstellen door een zogenaamde herinvesteringsreserve te vormen. Dit betekent dat u de boekwinst dan in mindering brengt op een nieuw aangeschaft bedrijfsmiddel. Op dit nieuwe bedrijfsmiddel kunt u dan minder afschrijven, zodat u het betalen van de belasting over de boekwinst als het ware spreidt over de komende jaren.

De herinvesteringsreserve kent een aantal voorwaarden. Een belangrijke is dat u de reserve in beginsel in het jaar van verkoop van het oude bedrijfsmiddel of uiterlijk
in het derde jaar erna, moet afboeken op een nieuw aangeschaft bedrijfsmiddel. Een andere voorwaarde is dat u een herinvesteringsreserve alleen kunt afboeken op bedrijfsmiddelen waarop niet of meer dan tien jaar wordt afgeschreven, als deze investering eenzelfde economische functie in het bedrijf heeft als de verkochte bedrijfsmiddelen. U mag dus bijvoorbeeld niet de herinvesteringsreserve op een computer afboeken op de aankoop van een pand.

Hof ‘s-Hertogenbosch vond onlangs dat een afschrijvingstermijn van twintig jaar op zonnepanelen aannemelijk is. Feit dat de garantietermijn veel korter is en dat dat ook geldt
voor de terugverdientermijn van de zonnepanelen is voor het bepalen van de afschrijvingstermijn niet relevant volgens de rechter.

Zonnepanelen kennen veel fiscale voordelen, maar voor de afschrijvingstermijn moet u er dus van uitgaan dat deze 20 jaar bedraagt. Dit betekent dat u jaarlijks 5% op de zonnepanelen kunt afschrijven, waarbij de restwaarde op nihil kan worden gesteld. Die afschrijvingstermijn betekent dus dat u een herinvesteringsreserve niet of nauwelijks op nieuwe zonnepanelen kunt afboeken, ervan uitgaande dat het verkochte bedrijfsmiddel geen economisch gelijke functie had als de zonnepanelen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of
E: info@mnadviseurs.nl

zonnepannelen.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png