Speel tijdig in op komende tariefsverlagingen

Tijdige Inkomens-, winst- en vermogensplanning bespaart u veel belasting!

Komende jaren worden de tarieven in box 1 flink verlaagd, in ruil voor een beperking van aftrekposten. Hoe kunt u daar nu al op inspelen en zodoende maximaal profiteren?

Vanaf 2019 zijn de tarieven van box 1 reeds flink lager. Eén van de maatregelen waarmee dit wordt gefinancierd, is het beperken van de meeste aftrekposten tot het op één na hoogste tarief van box 1. Hoe kunt u hierop inspelen en wat scheelt dat?

De hypotheekrente is nu al beperkt aftrekbaar. In 2019 nog voor maximaal 49%. Vanaf 2020 nog maar voor 46% en dat geldt dan ook voor diverse andere aftrekposten. In 2021 daalt de aftrek verder naar 43%, in 2022 naar 40% en in 2023 uiteindelijk naar 37,05%, het dan geldende tarief voor de eerste belastingschijf in box 1.

Een eenvoudige rekensom leert dat het verschil flink in de papieren kan lopen. 

Het is fiscaal gezien in de meeste gevallen verstandig om de genoemde aftrekposten zoveel mogelijk naar voren te halen. Dit geldt niet alleen als u met de top van uw inkomen in het hoogste tarief valt. Denk bij de genoemde aftrekposten met name aan de posten die te beïnvloeden zijn. Zo kunt u hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen en besluiten om giften nu al te doneren in plaats van over enige jaren. 

U krijgt ook te maken met een beperking van de ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek, tot genoemde percentages. Daarnaast wordt ook de MKB-winstvrijstelling in dezelfde mate beperkt. Hieraan is helaas weinig te doen. Wel kunt u proberen om kosten en afschrijvingen zoveel mogelijk naar voren te halen. Uw winst is thans immers zwaarder belast dan straks. Daarom is het bijvoorbeeld aantrekkelijk om bepaalde voorzieningen en reserves te vormen. 

Weet dus dat het aantrekkelijk is om aftrekposten in tijd naar voren te halen, zowel privé als bedrijfsmatig. Houd wel het verloop van uw inkomen en winst in de gaten, want als u nu weinig winst maakt en over vijf jaar veel meer, kan het plaatje er net weer anders uitzien.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png