Dividend uitkeren, kan dat zomaar?

Een dividenduitkering gedaan in strijdt met de hoogte van de wettelijke of statutaire reserves, is nietig. De aandeelhouders moeten een dergelijke uitkering terugbetalen. Gebeurt dit niet, dan leidt dit mogelijk ook tot bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onbehoorlijk bestuur. 

Past u de zogenaamde uitkeringstoets toe? Doel van de uitkeringstoets is te bepalen of de BV na de uitkering  van vermogen aan haar betalingsverplichtingen inzake opeisbare schulden kan blijven voldoen. Dit geldt zowel in de gevallen dat sprake is van wettelijke of statutaire reserves, als in gevallen dat geen sprake is van wettelijke of statutaire reserves. Het bestuur is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de uitkering. Of de BV na de uitkering van vermogen aan haar betalingsverplichting kan blijven voldoen, wordt beoordeeld voor een periode van in beginsel één jaar. Dit kan langer zijn als het bestuur al weet dat over bijvoorbeeld anderhalf jaar een grote (belasting)schuld opeisbaar wordt. 

Het bestuur dient bij de uitkeringstoets rekening te houden met alle redelijkerwijs voorzienbare omstandigheden, zoals verwachte toekomstige kasstromen uit operationele activiteiten, aflossingen op leningen, (des)investeringen en dergelijke. 

De uitkeringstest wordt ons inziens in de praktijk ruim onvoldoende toegepast en nauwelijks serieus genomen. 

Dit met alle risico’s van dien!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Dividend.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png