In 2019 nog zo veel mogelijk dividend uitkeren?

Cash uit uw BV halen? Dit jaar nog doen?

Nu niet alleen de belastingdruk in box 3 wijzigt (naar verluidt 2022), maar ook het tarief in box 2 stapsgewijs wordt verhoogd, is het zaak alvast goed voor te sorteren, omdat straks alleen nog niet-excessief lenen bij uw BV mogelijk is.

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u uzelf het beste vergelijken met een maat in een maatschap. Uw aandeel in die maatschap (lees: uw BV) is beperkt tot 75% (in 2021 tot 73,1%), omdat de fiscus mee ‘participeert’. Aan de ‘kapitaalrekening’ van de fiscus zijn 25% (in 2021 26,9%) van de reserves verbonden (de zogeheten ‘aanmerkelijkbelangclaim’ in box 2, hierna: ab-claim).

Bij het bepalen van de hoogte van de ab-claim is het van belang zich goed te realiseren dat op de kapitaalrekening van de fiscus door uw BV geen rente vergoed hoeft te worden. Het nettorendement (na vennootschapsbelasting) behaald op de kapitaalrekening van de fiscus, komt daardoor voor 75% (in 2021 voor 73,1%) steeds weer naar u toe.

Dividend al in 2019 uitkeren?

Vuistregel 1. 
Of het voordelig is om al in 2019 dividend uit te keren, verschilt van geval tot geval. De vergelijking is 25% betalen in 2019 of na 2020 26,9% (verschil 1,9%) en een reële inschatting van het in de toekomst te behalen rendement. Grosso modo kan worden gesteld dat het spaargeld van de BV, waarop nu en in de toekomst een lage spaarrente wordt ontvangen, beter nu dan na 2020 als dividend kan worden uitgekeerd. Hierbij speelt ook een rol dat de belastingheffing in box 3 wordt gewijzigd, waardoor bij een (voortdurende) lage spaarrente de box 3-heffing over het spaargeld in de toekomst verwaarloosbaar is.

Planning dividenduitkering 2019. 
Als op 1 januari 2020 nog het huidige box 3-regime geldt, kan ter vermijding van die heffing het besluit tot dividenduitkering het beste eind december 2019 worden genomen, met de afspraak om de dividenduitkering schuldig te blijven. Op deze manier komt de dividendvordering tijdelijk in box 1 in plaats van in box 3 terecht. Als er door u als dga ook in rekening-courant is geleend, moet er een aparte leningsovereenkomst worden opgesteld om saldering te vermijden.

Vuistregel 2. 
Als er in de BV gemiddeld meer rendement wordt behaald dan op een spaarrekening
(> 1%) , is beleggen in de BV voordeliger dan dividend uitkeren. Met het oog op de toekomstige nieuwe box 3-tarieven voor beleggingen verschuift het omslagpunt zelfs naar 11,66% (nu 4,8%) bij een dividendbelastingtarief van 15% en een effectief box 3-tarief van 1,75%.

Uitzondering is niet-excessief lenen
Ook in de toekomst kan lenen van de BV voordelig zijn ten opzichte van beleggen in de BV, ondanks dat schulden aan de BV volgens de huidige plannen nog maar voor circa 60% kunnen worden afgetrokken in box 3. Dga-families die momenteel beleggen en excessief lenen bij de BV (uitgezonderd eigenwoningleningen), moeten die leningen voor eind 2022 heralloceren, zodat er per familielid (dga en partner tellen hier samen) niet-excessief (niet meer dan € 500.000 per persoon) wordt geleend.

Familiefonds oprichten
Bij die herallocatie kan een familiefonds worden opgericht, waardoor leningen en beleggingen binnen de familie worden gespreid, terwijl u als dga de touwtjes bij de beleggingen (als beheerder en bewaarder van het fonds) in handen kunt houden.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Dividend_FB.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png