Vanaf welke winst betaalt u effectief belasting?

Dankzij tal van regelingen en faciliteiten betaalt u niet al vanaf de eerste euro belasting. Vanaf welk inkomen u belasting betaalt, is voor iedereen verschillend. Waar hangt dat van af?

Als ondernemer moet u belasting betalen over uw winst. Maar vanaf welk winstniveau komt ook de fiscus in beeld? En is dat niveau voor iedereen gelijk of kan dat voor u anders uitpakken dan voor uw buurman en waar ligt dat aan?

Uw inkomen in box 1 wordt in 2020 nog maar belast tegen twee belastingtarieven, 37,35% en 49,5%. De belasting over uw belastbare inkomen mag u echter eerst verminderen met uw heffingskortingen. Als ondernemer heeft u in ieder geval recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Die zijn allebei inkomensafhankelijk. Het maximum van de algemene heffingskorting bedraagt volgend jaar € 2.711 en wordt minder als uw belastbaar inkomen meer bedraagt dan € 20.384. Alleen al hierdoor betaalt u sowieso over een inkomen tot € 7.258 (2020) geen belasting in box 1.

Voordat u aan het betalen van belasting toekomt, mag u als ondernemer echter eerst uw inkomen verminderen met een aantal aftrekposten. De belangrijkste zijn de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van uw winst, de zelfstandigenaftrek bedraagt dit jaar € 7.280 en in 2020 nog € 7.030. De oudedagsreserve bedraagt 9,44% met een maximum van € 8.999. Echter niet iedereen heeft recht op deze aftrekposten. Zo moet u voor de zelfstandigenaftrek minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken en mag u zelf beslissen of u reserveert voor de oudedagsreserve. Eerdergenoemd bedrag van € 7.258 mag dus eerst verhoogd worden met het bedrag van de aftrekposten, alvorens u aan het betalen van belasting toekomt.

Naast aftrekposten specifiek voor ondernemers bestaan er algemene aftrekposten die voor iedereen gelden. De belangrijkste zijn de aftrek van hypotheekrente, zorgkosten en giften. Of u voor aftrek van deze posten in aanmerking komt, hangt helemaal van uw persoonlijke omstandigheden af. Een ondernemer in een huurwoning moet bij overigens dezelfde omstandigheden dus eerder belasting betalen dan zijn collega met een koopwoning, indien deze althans te maken heeft met aftrekbare hypotheekrente. 
Ook die posten mag u eerst van uw inkomen aftrekken, alvorens u belasting moet betalen.

U betaalt naast belasting ook premies voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Die is voor 2020 vastgesteld op 5,45% van uw premie-inkomen, waarbij u maximaal over € 57.214 premie betaalt. Anders dan bij de IB-heffing, betaalt u ook bij een lage winst Zvw-premie.

De vraag vanaf welk winstniveau u belasting betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie en keuzes. Zo betaalt u in 2020 bijv. bij een nettowinstniveau van € 30.000 en zonder aftrekposten nauwelijks belasting (€ 65) als u ook de oudedagsreserve benut. Doet u dit niet, dan betaalt u € 929 aan belasting. Daar staat tegenover dat u op een later tijdstip wel weer moet afrekenen over de opgebouwde reserve, dus het verschil is betrekkelijk. Bovendien mag u ook de Zvw-premie niet vergeten, want die bedraagt dan € 944 of € 1.077.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Puzzelstukjes-zw.gif

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png