Niet alle schenkingen kort voor overlijden bij erfenis opgeteld

Over schenkingen binnen 180 dagen voor een overlijden moet geen schenkbelasting maar erfbelasting worden betaald.

Dat geldt echter niet voor alle schenkingen. Voor sommige schenkingen gelden er uitzonderingen. Dat kan fiscaal voordelig zijn.

Zowel voor de schenk- als voor de erfbelasting geldt tot € 130.425 (2022) een tarief van 10% (voor partner en kinderen) en daarboven een tarief van 20%. Voor kleinkinderen zijn deze percentages 18 en 36%. Door de progressie wordt er dus een hoger belastingtarief berekend naarmate de waarde van de schenking of de erfenis groter is.

Om te voorkomen dat een erfenis in het hoge tarief terechtkomt, zou de erflater kort voor zijn overlijden schenkingen kunnen doen aan de erfgenamen. Door splitsing van vermogen zouden de kinderen dan niet of voor een kleiner bedrag in het hoge tarief worden belast.

Voorbeeld:
Vader heeft een vermogen van € 600.000. Hij heeft drie kinderen en schenkt aan ieder van hen € 100.000. Dit bedrag wordt niet aan de eigen woning besteed. Rekening houdend met een fiscaal vrijgesteld bedrag van € 5.677 (2022), betaalt ieder kind € 9.432 schenkbelasting. Als de vader kort daarna overlijdt, ontvangt ieder kind als erfenis nogmaals € 100.000. Rekening houdend met een fiscaal vrijgesteld bedrag van € 21.559 (2022) betaalt ieder kind € 7.840 erfbelasting. In totaal betaalt ieder kind € 17.272 aan belasting.

De wet bepaalt anders. Schenkingen die door de erflater zijn gedaan in een termijn van 180 dagen voor zijn overlijden, worden geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen (art. 12 lid 1 SW) . Het bedrag van de schenking wordt dan opgeteld bij de waarde van de erfenis. In het hiervoor gegeven voorbeeld wordt er fiscaal gezien van uitgegaan dat ieder kind een erfenis van € 200.000 heeft gekregen. Daarover moet erfbelasting worden voldaan. Per kind is dat € 22.645 aan erfbelasting. Dat is € 5.369 meer dan wanneer het vermogen kan worden gesplitst in een schenking en een erfenis. 

Als er over de schenking al schenkbelasting is voldaan, dan mag dat bedrag worden verrekend met het bedrag dat er aan erfbelasting moet worden betaald!

De regel dat schenkingen binnen 180 dagen voor een overlijden geacht worden krachtens erfrecht te zijn verkregen, geldt niet voor schenking van de verhoogd vrijgestelde bedragen (art. 12 lid 3 SW) .

Het gaat dan om een schenking van de erflater aan zijn kinderen van € 27.231 (2022). Dit bedrag mag door het kind vrij worden besteed.

Dit geldt ook voor een schenking van € 56.724 dat door het kind aan een opleiding moet worden besteed.

Ten slotte geldt het voor de schenking van de jubelton (2022: € 106.671) dat door de verkrijger aan de financiering van de eigen woning moet worden besteed. Zou in het voorbeeld ieder kind de schenking van € 100.000 besteden aan de eigen woning,
dan hoeven ze ieder ‘slechts’ € 7.840 erfbelasting te betalen.

Voor deze schenkingen gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

  • het vrijgestelde bedrag mag nog niet eerder aan het kind zijn geschonken;
  • het kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Is het kind ouder dan 40, maar heeft het een partner in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar, dan is de schenking ook nog toegestaan.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Schenken_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png