Mag u vragen of uw werknemer is gevaccineerd?

Hoe weet u zeker dat een medewerker de vaccinatie heeft gehad? Mag u hiernaar vragen?

Voor de voortgang van uw organisatie en voor de veiligheid van uw medewerkers is het belangrijk dat zij zich laten vaccineren.

Hoe zit het ook alweer?
Wat mag u wel en wat niet? De regels rond een ziekmelding zijn vergelijkbaar. U kent het waarschijnlijk wel: een werknemer meldt zich ziek en vertelt in geuren en kleuren wat er scheelt. Deze informatie mag u niet verwerken. Hetzelfde geldt voor de vraag over het wel of niet vaccineren. Ook het vaccineren heeft betrekking op de gezondheid van een medewerker. Het is niet zomaar een persoonsgegeven, het is een bijzonder persoonsgegeven en op grond van de wet is het niet toegestaan deze te verwerken. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, worden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) extra beschermd.

Privacywetgeving:
Verboden, tenzij ... De AVG (art. 9 lid 1 AVG) bepaalt dat verwerking van bijzondere persoonsgegevens in beginsel verboden is, tenzij u zich kunt beroepen op een wettelijke uitzondering en u zich op een van de grondslagen voor het verwerken van gewone persoonsgegevens kunt beroepen. Van deze uitzondering is in dit geval geen sprake.

En met toestemming dan? Een van de uitzonderingen voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is op basis van toestemming. De toestemming voor het verwerken van gezondheidsgegevens moet dan wel in vrijheid zijn gegeven. We hebben het hier echter over een arbeidsrechtelijke relatie. In vrijheid toestemming verkrijgen, is dan niet vanzelfsprekend. Er is immers een gezagsverhouding tussen u en uw medewerker.

Algemeen belang is ook een uitzondering. Verwerking is bovendien mogelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid en om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

U moet dus een belangenafweging maken tussen het recht op privacy en het gezondheidsbelang. Een zorginstelling is bijv. verantwoordelijk voor de bescherming tegen infecties van patiënten en cliënten.

Soms mag het. Maar, naast patiënt- en werknemersveiligheid spelen er ook zaken als goed werkgeverschap en de (arbo)verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek voor uw werknemers. Verwerking van vaccinatiegegevens kan dan alsnog noodzakelijk zijn om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Het recht op privacy zal dan moeten wijken.

Wat moet u daar nu mee?
Als ‘gewone’ werkgever heeft u minder van doen met de volksgezondheid, dus zult u zich vooral moeten houden aan de strenge regels van de AVG.

Het is voor u als werkgever lastig, maar net zoals u niet mag informeren wat er precies scheelt bij uw medewerkers ziekmelding, mag u niet zonder meer vragen naar vaccinatie.

Wat kunt u dan wel doen? Zorg dat uw medewerkers zich aan de richtlijnen van de overheid houden.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Vaccinatie_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png