Bedrijfsopvolgingsregeling voor de IB-onderneming als kinderen de zaak willen overnemen, maar geen geld hebben

Stel, u wilt als IB-ondernemer uw onderneming overdragen aan uw kinderen. Uw kinderen hebben echter geen geld om de onderneming over te nemen. U kunt dan de onderneming ook in 2022 aan uw kinderen schenken met de BOR!

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kan gebruikt worden om binnen de familie de onderneming over te dragen door middel van een schenking of nalatenschap. Door toepassing van de BOR is er vaak geen of nog maar weinig schenk- of erfbelasting verschuldigd door de verkrijger. Voor het deel van de onderneming waarvoor geen vrijstelling wordt verkregen, kan nog tien jaar uitstel van betaling worden verzocht.

De hoogte van de vrijstelling hangt af van de liquiditeitswaarde en de goingconcernwaarde (overdrachtswaarde inclusief goodwill) van de onderneming. De vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting bedragen per objectieve onderneming als volgt:

  1. 100% voor het verschil tussen de hogere liquidatiewaarde en de goingconcernwaarde;
  2. 100% tot € 1.134.403 (2022) van de goingconcernwaarde;
  3. voor het overige is 83% van de goingconcernwaarde vrijgesteld.

Indien er aan de hiernavolgende voorwaarden wordt voldaan, kan de BOR worden toegepast.

  • Er moet sprake zijn van een materiële onderneming. De onderneming mag niet louter bestaan uit vastgoed, waarbij er slechts sprake is van normaal vermogensbeheer.
  • De erflater of schenker dient een jaar voor overlijden dan wel vijf jaar voor de schenking ondernemer zijn geweest.
  • De verkrijger dient de onderneming ten minste vijf jaar voort te zetten.

De BOR is ook van toepassing op buitenvennootschappelijk vermogen en keuzevermogen dat tot het ondernemingsvermogen is gerekend. Indien een vennoot van een Vof een onroerende zaak ten behoeve van de Vof buitenvennootschappelijk gebruikt, dan wordt deze waarde van het vastgoed gerekend tot de waarde van de onderneming.

Voorbeeld: Een firmant gebruikt zijn buitenvennootschappelijke bedrijfspand voor de Vof. Hij wil zijn aandeel in de Vof schenken aan zijn kind. Zijn winstaandeel in de Vof is 50%. De waarde in het economisch verkeer van het pand bedraagt € 500.000. De liquidatiewaarde van de onderneming van de Vof bedraagt € 1.300.000 en goingconcernwaarde bedraagt € 1.500.000. De onderneming heeft voor de BOR een waarde van € 2.000.000 (€ 1.500.000 + € 500.000) en de verkrijging is € 1.750.000 (€ 1.250.000 + € 500.000). De BOR-vrijstelling wordt als volgt berekend:

Eerste vrijstelling

€ 992.603 (€ 1.750.000 / € 2.000.000
* € 1.134.403)

Tweede vrijstelling € 628.640 ((€°1.750.000 -/- € 992.603) * 0,83)).
Totale vrijstelling € 1.621.243
Belaste schenking € 128.757 (€°1.750.000 -/- € 1.621.243)
Verschuldige schenkbelasting (10%) € 12.875

 

Ten aanzien van de verschuldigde schenkbelasting van € 12.875 (exclusief invorderingsrente) kan op verzoek nog tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Op 7 juni 2022 is weliswaar een initiatiefwetsvoorstel ingediend om vanaf 1 januari 2023 de vrijstelling van de BOR te verlagen tot 25%, maar het is de vraag of er voor dit initiatiefwetsvoorstel voldoende steun is in de Tweede Kamer.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Bedrijfsopvolging_BOR_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png