Werknemersverzekeringen voor dga een keuze?

Werknemers zijn verplicht verzekerd tegen de financiële gevolgen van onder meer werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dga’s zijn hiervan uitgesloten.
In bepaalde gevallen kunt u als dga echter ook onder de werknemersverzekeringen vallen.

De arbeidsverhouding van een dga wordt voor de werknemersverzekeringen niet beschouwd als een dienstbetrekking indien de dga kan beslissen over zijn eigen ontslag.
Voor minderheidsaandeelhouders geldt dus normaal gesproken dat zij wel verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2020:131) blijkt dat de bestuurder van een Stichting Administratiekantoor die zelf geen certificaten (aandelen) heeft, ook als dga aangemerkt kan worden, waardoor hij dus niet verplicht verzekerd is. Deze uitspraak biedt mogelijkheden.

Beide dga’s van een holding-BV brengen hun aandelen onder in een Stichting Administratiekantoor (STAK) tegen uitreiking van certificaten. Vervolgens wordt een zieke werkneemster benoemd tot algemeen directeur en statutair bestuurder van de onderneming, alsmede tot enig statutair bestuurder van de holding-BV. Tevens wordt zij samen met haar echtgenoot benoemd tot bestuurder van de STAK.

Op grond hiervan beslist de rechtbank dat de zieke werkneemster niet is aan te merken als werknemer in de zin van de verzuimverzekering, omdat er tussen haar en de onderneming geen sprake is van een gezagsverhouding en zij door haar zeggenschap via de STAK over haar eigen ontslag kan beslissen.

De zieke werkneemster en haar echtgenoot hebben zelf geen aandelen of certificaten van aandelen. Door certificering van de aandelen in de holding-BV en benoeming van de werkneemster tot bestuurder van de STAK, is bereikt dat de vrouw gelijkgesteld wordt met een aandeelhouder zonder economisch belang. Hierdoor en door de benoeming tot statutair bestuurder van de onderneming moet zij volgens de rechter gelijkgesteld worden met een dga.

De premies werknemersverzekeringen vormen voor dga’s die eronder vallen, een kostenpost. De hoogte daarvan hangt af van de sector, het salaris en de vraag of ook verschuldigdheid van pensioenpremies aan de orde is. De kostenpost ligt doorgaans tussen € 5.000 en € 15.000.

Tegenover de verzekeringsplicht staat natuurlijk ook een bepaalde dekking, waardoor er niet bij voorbaat kan worden gesteld dat het vermijden van de verzekeringsplicht altijd voordeliger is. Zeker als er sprake is van een niet al te beste gezondheid, kan het interessant zijn om aan te sturen op verzekeringsplicht.

Indien u zich als dga niet of tegen slechts zeer hoge kosten kunt verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, dan kan de certificering van aandelen een oplossing bieden om als dga toch onder het bereik van de werknemersverzekeringen te vallen. U mag dan geen zitting nemen in het bestuur van de STAK, zodat u uw ontslag als bestuurder niet kunt tegenhouden. 

Als het de wens is om een minderheidsaandeelhouder niet verplicht verzekerd te laten zijn, geef dan aan deze aandeelhouder een soortaandeel uit dat recht geeft op benoeming van een statutair bestuurder in de onderneming.

Het is maatwerk, laat u goed adviseren!

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

DGA_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png