Kijk eens kritisch naar uw hypotheek!

Bespaar op uw maandlasten!

Wie sinds 2013 een nieuwe hypotheek heeft afgesloten, moet deze in beginsel verplicht in uiterlijk 30 jaar aflossen. Dit betekent een forse verhoging van de maandlasten. Is hier iets aan te doen en zo ja, hoe? Waar moet u dan op letten?

De extreem lage hypotheekrente vermindert de maandlasten van een eigen woning. Daarentegen stijgen de huizenprijzen weer én bent u tegenwoordig verplicht uw hypotheek in uiterlijk 30 jaar af te lossen. Doet u dat niet, dan kunt u de hypotheekrente niet meer aftrekken. De vraag rijst of daar een mouw aan te passen is

U mag uw lening annuïtair of lineair aflossen. Annuïtair aflossen betekent dat u een vast bedrag betaalt aan rente plus aflossing samen. Dit blijft 30 jaar lang gelijk. Dit vaste bedrag kunt u per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Lineair aflossen betekent dat u een vast bedrag betaalt aan aflossing. Dit vaste bedrag kunt u per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Omdat u uw lening sneller aflost, betaalt u steeds minder rente. Uw totale lasten (aflossing en rente) worden iedere periode lager.

Er zijn inmiddels hypotheekvormen op de markt waarbij de looptijd naar 40 jaar is opgetrokken. Over de aflossing van de lening mag u dus 10 jaar langer doen, wat de maandlasten aanzienlijk verlaagt. De keerzijde van de medaille is dat zonder nadere maatregelen de rente niet aftrekbaar is omdat u niet voldoet aan de aflossingsverplichting van maximaal 30 jaar.

Om dit probleem te omzeilen, wordt bij deze hypotheek de hoofdsom in twee delen gesplitst: een deel dat in 30 jaar helemaal wordt afgelost, en een deel dat 40 jaar loopt. Alleen de rente over het eerste deel van de lening is fiscaal aftrekbaar. De bruto maandlasten van het totaal blijven 40 jaar gelijk. 

Inmiddels is helder dat deze vorm van financieren niet in strijd is met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

De omvang van het fiscale nadeel is sterk afhankelijk van de hoogte van de hypotheekrente en het tarief waartegen deze aftrekbaar is. Op dit moment is de hypotheekrente extreem laag en in dat opzicht is het effect dus beperkt. Bovendien is het tarief waartegen hypotheekrente thans aftrekbaar is maximaal 49% (2019). Let op! Volgens het regeerakkoord wordt dit vanaf 2023 echter maximaal afgerond 37%.

Of een hypotheek met langere looptijd ook iets voor u is, hangt af van uw individuele omstandigheden. Een langere looptijd hoeft op zich, zeker nu de pensioenleeftijd steeds later wordt, geen probleem te zijn. U heeft lagere maandlasten doch zit wel langer aan een lening vast en betaalt dus op termijn wel meer rente.

Kwestie van rekenen dus! Zeker voor de jongeren onder ons en de starters op de kopersmarkt.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Hypotheek.jpeg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png