Negatieve rente, wat kunt u ermee?

Een nieuw fenomeen: de bank die u rente in rekening brengt over uw spaartegoeden. Eerst was dit nog beperkt tot zeer omvangrijke banksaldi. Inmiddels berekenen steeds meer banken al rente bij een tegoed van € 100.000. Wat nu?

U kunt deze ‘negatieve’ rente voorkomen door het geld te gaan beleggen in aandelen of u koopt er goederen voor. Maar wat als u dat niet wilt? Veel banken kijken naar het saldo per bankrekening en niet per rekeninghouder. Heeft u meerdere rekeningen, dan kunt u evenzoveel keer € 100.000 op de bank hebben staan, zonder dat u rente hoeft te betalen door het over de rekeningen te spreiden.

Ga na hoe uw bank hiermee omgaat.

Wij horen u denken: dan open ik toch een paar extra rekeningen. Maar dan zult u waarschijnlijk bedrogen uitkomen. Banken openen niet zo gemakkelijk meer een rekening voor u. Maar wat dan wel?

Heeft u een of meerdere kinderen, dan kunt u overwegen een renteloze lening te verstrekken aan uw kind(eren). Deze kan het geld stallen op zijn (spaar)rekening tot maximaal € 100.000 per rekening. U voorkomt dat u negatieve rente aan de bank moet betalen. Uw kind ontvangt (misschien) nog een beetje rente van de bank. Uzelf mag uw kind daar bovenop ook rente betalen. U zou immers ook aan de bank negatieve rente moeten betalen. Dat is belastingvrij voor uw kind. Als de rente die u aan uw kind betaalt lager is dan de rente die de bank u zou berekenen, is dat toch voordelig voor u. 

U moet er wel op vertrouwen dat uw kind hiermee om kan gaan. Begin er anders niet aan!

Maak wel een schriftelijke overeenkomst. Leg daarin onder andere vast:

  • dat de lening bedoeld is om negatieve rente bij de bank te voorkomen;
  • dat u het geld altijd direct op kunt eisen; en
  • hoeveel rente u het kind betaalt.

U kunt het geld ook uitlenen aan uw BV. De BV moet hierbij wel zakelijk handelen. Zolang u de BV meer rente betaalt dan de bank aan de BV in rekening brengt, is daarvan sprake. Dus als de BV op haar bankrekeningen nog ‘ruimte’ heeft, is dit te overwegen. De door u aan de BV betaalde rente is aftrekbaar in box 1 op grond van de terbeschikkingstellingsregeling.

U brengt privévermogen over naar de risicosfeer van de BV. Deze optie is daarom met name geschikt als de BV weinig risico’s kent, bijvoorbeeld een holding-BV.

Het omgekeerde kan natuurlijk ook: de bank brengt uw BV rente in rekening over haar banksaldi, terwijl u privé nog ‘ruimte’ heeft op uw bankrekeningen. Dan kunt u het geld lenen van de BV, waarbij de BV u rente vergoedt. U krijgt dus een schuld aan de BV, maar ontvangt wel rente. Deze rente is bij de BV aftrekbaar en bij u privé onbelast. Immers, in box 3 neemt uw banksaldo toe, maar daar staat een schuld tegenover, zodat er per saldo (bijna) niets belast wordt.

Ook met uw BV moet u een schriftelijke leningsovereenkomst opstellen.

Houd in uw achterhoofd dat het nog niet duidelijk is of de Belastingdienst hiermee akkoord gaat.

Maatwerk is geboden! Laat u goed en deskundig adviseren.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Negatieve_rente_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png