Laatste kans! Aanvragen bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden kan tot 1 oktober 2021

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst zoveel mogelijk rekening gehouden met de bijzondere situatie van particulieren en ondernemers.
Aan de ene kant door de fiscale steunmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Aan de andere kant door het gewone werk soms anders aan te pakken. Zo heeft de invordering van belastingschulden vanaf maart 2020 grotendeels stilgelegen.

Nu start de Belastingdienst de invorderingswerkzaamheden stapsgewijs op.

De Belastingdienst hanteert de volgende planning voor de invorderingswerkzaamheden:

  • Vanaf eind september versturen zij vooraankondigingen.
  • Vanaf begin oktober betalingsherinneringen.
  • Vanaf begin november aanmaningen.
  • Vanaf begin januari 2022 dwangbevelen.

Dit geldt alleen voor belastingen waarvoor een betalingsachterstand is en géén (bijzonder) uitstel van betaling. Wie toeslagen moet terugbetalen en een betalingsachterstand heeft, ontvangt hierover later bericht. Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van wat te doen bij vooraankondigingen, betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen.

Eind vorige week is de Belastingdienst begonnen met het versturen van de vooraankondigingen.

Ondernemers, die door de coronacrisis niet kunnen betalen, kunnen nog tot 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen.
Ondernemers die uitstel van betaling hebben aangevraagd, kunnen onder voorwaarden ook gebruik maken van een betalingsregeling.

Dit is dus de laatste kans!

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png