Bedrijfsfitness als trigger bij personeelskrapte, kan dat belastingvrij?

Omdat fit personeel ook in het belang is van de werkgever, bieden nogal wat bedrijven hun personeel fitnessfaciliteiten aan, zeker om nieuw personeel aan te trekken. Maar kan dat ook belastingvrij, en zo ja, onder welke voorwaarden?

Velen van ons zijn vrijwel dagelijks bezig met hun gezondheid. Vooral door het toenemende aantal zittende beroepen en werkzaamheden achter een beeldscherm staande beroepen, etc. zijn sportscholen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Omdat ook werkgevers het belang inzien van fit personeel, voorzien velen van hen hun personeel van een fitnessabonnement of andere fitnessfaciliteiten, ook als trigger (personeelskrapte). Daarbij is uiteraard van belang of men dit belastingvrij kan aanbieden en zo ja, onder welke voorwaarden.

Om met het goede nieuws te beginnen, fitness op de werkplek is belastingvrij. Daarbij is het begrip ‘werkplek’ vrij ruim en bevat dit alle ruimtes waar u verantwoordelijk voor bent volgens de Arbowet. Dit betekent dat wanneer u op uw bedrijf een ruimte als fitnesslocatie laat inrichten, uw personeel hierover geen belasting betaalt. Dat geldt ook als er ter plaatse een drankje of hapje kan worden genuttigd, op voorwaarde dat het niet om een maaltijd mag gaan. Een drankje, appel of bijv. proteïnereep mag u gewoon belastingvrij verstrekken.

Het minder goede nieuws is dat alle andere vormen van fitness wel belast zijn. Mogen uw werknemers dus gratis of tegen een gereduceerd tarief naar de plaatselijke sportschool, dan is dit voordeel belast als loon. Een eventuele eigen bijdrage mag u hierop weliswaar in mindering brengen, maar moet dan wel betaald worden uit het nettoloon. Ook vergoedingen voor ter plekke genuttigde drankjes/hapjes zijn belast.

U kunt belastingheffing bij uw personeel voorkomen door het verstrekken van een fitnessabonnement onder te brengen in de werkkostenregeling. Blijft u met al uw zaken die u vergoedt, verstrekt en ter beschikking stelt binnen de zogenaamde ‘vrije ruimte’, dan hoeft u als werkgever ook geen belasting te betalen. Deze vrije ruimte bedraagt dit jaar 1,7% van uw loonsom tot € 400.000 en van het meerdere van uw loonsom 1,18%. Over het bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen dat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt u 80% belasting via de eindheffing.

Een aantal arbovoorzieningen kunt u als werkgever ook onbelast vergoeden, maar sinds dit jaar (2022) is dit beperkt tot arbovoorzieningen die u volgens de wet verplicht bent te treffen. In het algemeen geldt dat niet voor een fitnessabonnement, maar met name voor fysiek zware beroepen valt het te verdedigen dat u een dergelijk abonnement onbelast kunt vergoeden. U zult dan moeten kunnen aantonen dat u op grond van uw wettelijke plichten als werkgever een fitnessabonnement verschaft om het risico op fysieke problemen als gevolg van het werk te voorkomen. Te denken valt bijv. aan een beroep als verhuizer. Omdat de wetgever het aantal arbovoorzieningen onlangs juist heeft beperkt, is het goed om bij twijfel een en ander af te stemmen met uw inspecteur.

Wilt u over zo gezond mogelijk personeel kunnen beschikken en voor hen de kosten beperken, dan kunt u het beste voorzien in fitnessfaciliteiten op de werkplek. Is dit niet haalbaar, verschaf uw personeel dan een fitnessabonnement en breng dit onder in de werkkostenregeling. Blijft u binnen de vrije ruimte, dan blijft de voorziening ook voor u belastingvrij. Schiet u over deze ruimte heen, dan betaalt u 80% belasting via de eindheffing.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl.

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Bedrijfsfitness_nov22_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png