Kindsdeel erfenis ouder niet zomaar eerder uitbetalen

Bij overlijden van een van de ouders hebben de kinderen recht op hun kindsdeel. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Als men dit kindsdeel eerder wil uitbetalen, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Bij het overlijden van de eerste ouder heeft het kind op grond van het testament of de wet recht op een deel van de nalatenschap. Dat kindsdeel kan in principe pas opgeëist worden bij het overlijden van de langstlevende ouder. Het kindsdeel is iets anders dan de legitieme portie. De legitieme portie is het minimale bedrag waar het kind recht op heeft als het kind in het testament is onterfd. Een kindsdeel is een gedeelte uit de nalatenschap. Kinderen (maar ook d.e langstlevende ouder) hebben allen recht op een gelijk deel van de nalatenschap als er geen testament is opgesteld. Bij testament kan het kindsdeel worden beperkt, maar dit kan niet lager zijn dan de legitieme portie

In de wet staat een aantal situaties genoemd waardoor een kind het kindsdeel eerder kan opeisen, bijv. bij hertrouwen, faillissement of overlijden van de langstlevende ouder. Ook in een testament kunnen dit soort bepalingen worden opgenomen. Denk daarbij ook aan samenwonen als ware men gehuwd of bij opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Stel, uw kind heeft behoefte aan financiële middelen en u, als langstlevende ouder, kunt deze missen. Wat staat er dan in de weg om vrijwillig (dus zonder dat er een van de wettelijke of testamentaire bepalingen van toepassing is) aan uw kind alvast het kindsdeel of een deel daarvan uit te betalen?

Dat mag, tenzij ... Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u geheel vrij om dat te doen, tenzij u daardoor eventuele andere schuldeisers zou duperen.  Als u namelijk door het uitkeren van dat kindsdeel niet meer in staat zou zijn om andere schulden te voldoen, kunnen deze schuldeisers de uitbetaling vernietigen. Het kindsdeel zal dan terugbetaald moeten worden. Datzelfde geldt als u meerdere kinderen heeft en slechts aan een daarvan het kindsdeel uitkeert, waardoor de andere kinderen gedupeerd kunnen worden.

Fiscaal zit er echter nog wel een flinke adder onder het gras. U betaalt namelijk vrijwillig (een gedeelte van) het kindsdeel en verliest daarover het zogenaamde ‘vruchtgebruik’. Het uitgekeerde geld levert u niets meer op. Uw kind kon namelijk het kindsdeel pas opeisen als er aan één van de wettelijke voorwaarden of aan een bepaling uit het testament is voldaan.

Is dat kindsdeel rentevrij, dan is een eerdere terugbetaling fiscaal een schenking van u aan uw kind. Deze schenking wordt dan fiscaal vastgesteld op 6% van de schuld vermenigvuldigd met een van uw leeftijd afhankelijke factor. Hoe jonger u bent, hoe hoger de factor.

Stel, het kindsdeel is € 50.000 en uw leeftijd op moment van eerder uitkeren is 81 jaar. Dan is de fiscale waarde van het kindsdeel € 38.000, waardoor u bij volledige uitbetaling € 12.000 schenkt waarover schenkingsrecht is verschuldigd.

Bij een rentedragende schuld van het kindsdeel moet u ook even opletten. Het gaat er dan om of er sprake is van een zakelijke rente, waarbij u tevens moet bekijken of er sprake is van een enkelvoudige of samengestelde (rente-op-rente) interest. Raadpleeg hierover uw adviseur

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Kindsdeel_erfenis_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png