HOT NEWS: de NOW regeling (compensatie loonkosten) staat per 6 april open!

Minister Koolmees heeft zojuist tijdens een persconferentie meer bekend gemaakt over de Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Voor maximaal 90% worden de loonkosten door de overheid overgenomen. Dit geldt ook voor flexwerkers.

Met klem is verzocht moreel en ethisch hiermee om te gaan. Alleen de maatschappij in haar geheel kan deze crisis het hoofd bieden. Het kabinet rekent daarop op de goede wil van de ondernemers.

Fraude zal aan de achterkant hard gesanctioneerd worden door de overheid.

Het loket voor de aanvraag zal maandag 6 april open gaan bij het UWV. Naar verwachting zal het UWV dan 2 tot 4 weken nodig hebben om feitelijk te kunnen uitbetalen.

De regeling zal met terugwerkende kracht naar 1 maart jl. haar uitwerking krijgen.

Nadrukkelijk is gesteld dat geen ruimte is voor bedrijf-sectorspecifieke maatregelen. Er is bewust omwille van de snelheid gekozen voor een eenvoudige en snelle algemene regelgeving.

Er wordt gekeken naar een kwart van de omzet over 2019 versus de verwachting in 2020. Indien er verwacht wordt dat je meer dan 20% minder omzet t.o.v. vorig jaar hebt, als gevolg van de corona crisis, dan kom je in aanmerking voor deze regeling

Achteraf wordt de daling van de feitelijke jaaromzet gemeten en zal er een accountantsverklaring afgegeven moeten worden om te bepalen of en hoeveel recht je feitelijk had. Het reeds uitgekeerde voorschot kan daarop achteraf nog worden
aangepast (naar boven en beneden)!

Kortom het zal casuïstisch maatwerk zijn. Laten we er samen zorgvuldig mee omgaan.

LET OP! De details zullen nader bekend worden de komende dagen. Het is maatwerk!

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder

T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Cijfers_calculator_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png