Uw studerende kind fiscaal slim steunen

Het nieuwe studiejaar is weer begonnen. Steun uw kind! Wat zijn de mogelijkheden?

Studeren is tegenwoordig een kostbare bezigheid. Als ouder en directeur-grootaandeelhouder wilt u wellicht uw kind helpen bij het dragen van deze kosten.

Veel ouders ondersteunen hun kinderen financieel tijdens de studieperiode. Dit is zeker de laatste jaren bijna noodzakelijk gezien de strenge eisen van de overheid. Studenten moeten flink doorstuderen om tijdig hun diploma te halen.

Sommige bedrijven lossen dit op met een studiefonds. Hierin sparen zowel de werkgever als de werknemers voor de studie-uitgaven van hun kinderen. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u hier ook aan deelnemen. Als u echter geen of slechts enkele werknemers in dienst heeft, is het opzetten van zo’n studiefonds wel erg omslachtig. Bovendien kunt u geen studiefonds opzetten voor alleen uw eigen kinderen.

U kunt er ook voor kiezen om uw salaris van uw BV te verhogen. Het extra nettosalaris stelt u dan in staat uw kind financieel te ondersteunen. Dit betekent echter ook dat de Belastingdienst behoorlijk meeprofiteert. U zult uw loon waarschijnlijk met bijna 18% moeten verhogen om er netto 10% op vooruit te gaan. U kunt dan wellicht beter dividend uitkeren. Als u namelijk al een behoorlijk salaris uit de BV haalt, kan een dividenduitkering fiscaal aantrekkelijker zijn. 

Maar kan dat nu niet anders?

Werkkostenregeling
U kunt ook kijken naar de mogelijkheden van de werkkostenregeling. De vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom biedt de mogelijkheid om aan u een onbelaste uitkering te doen. U zou er dan voor kunnen kiezen de studiekosten van uw kind onbelast door uw BV aan u te laten vergoeden. Een dergelijke vergoeding is in principe belast, maar deze kan onbelast blijven als u deze aanwijst als eindheffingsbestanddeel en opneemt in de vrije ruimte.

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de gebruikelijkheidstoets. Dit betekent dat deze vergoeding niet meer dan 30% mag afwijken van hetgeen gebruikelijk is in vergelijkbare situaties. Daardoor kan er via de vrije ruimte slechts een beperkte bijdrage aan de studiekosten van uw kind worden geleverd.

Kind op de payroll
Wat als u deze vrije ruimte reeds nagenoeg geheel heeft volgemaakt of u een veel grotere bijdrage wilt doen dan de gebruikelijkheidstoets toestaat? In dat geval valt te overwegen uw kind op te nemen op de loonlijst van uw BV. Als uw kind geen andere belastbare inkomsten heeft, dan kan er tot een bedrag van zo’n € 6.500 zonder belastingheffing worden bijverdiend. De loonkosten zijn bij uw BV gewoon aftrekbaar van de winst. 
Uiteraard moet uw kind hiervoor wel enige werkzaamheden verrichten. Wellicht sluiten deze mooi aan bij de studie of kan uw kind vast kennismaken met uw bedrijf. Dan slaat u twee vliegen in één klap!

Belastingvrij vergoeden
De kosten van een studie die erop gericht is om inkomen te verdienen, kunt u als werkgever bovendien mogelijk belastingvrij vergoeden. Dit kan als er een werkelijk verband is tussen het werk bij u op de zaak en de opleiding. Dit biedt dus mogelijkheden als uw kind bij u meer verdient dan bovengenoemde grens of ook nog andere inkomsten heeft

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Studiefinanciering.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png