Zakelijk geld lenen van je familie

Ben de belastingdienst voor!

Veel ondernemers worden financieel geholpen door familie (vaak door de ouders).

Als een ouder geld verstrekt, bestemd voor de onderneming van een meerderjarig kind, zou die vordering bij de ouder in box 3 thuishoren. Vaak is het fiscaal echter een ‘ongebruikelijke’ lening. Dat wil zeggen dat de lening verstrekt is onder voorwaarden die een onafhankelijke derde niet zou afspreken. En ‘ongebruikelijke’ leningen aan ondernemingen van kinderen of hun partners worden bij de ouders in box 1 ingedeeld. 
‘Aha’, denkt u, ‘dus afwaarderingen zijn aftrekbaar’. Helaas ... als de lening niet alleen ongebruikelijk, maar ook onzakelijk is, dan heeft de wetgever geregeld dat verlies op de vordering niet aftrekbaar is. Dit zorgt in de praktijk voor veel discussie met de Belastingdienst.

Het begrip ‘onzakelijk’ wordt nogal eens foutief toegepast, ook door de Belastingdienst. Voorkom discussie door zakelijke leningsvoorwaarden (rente, aflossing, zekerheidsstelling) af te spreken, waar ook een onafhankelijke schuldeiser mee akkoord zou gaan. 
De betaalde rente is aftrekbaar als bedrijfskosten. Als de inspecteur de bedongen rente onzakelijk laag vindt, is de volgende stap die rente verhogen naar een zakelijk niveau. De lening wordt ‘verzakelijkt’. Als met die hogere rente en de overige leenvoorwaarden de lening ook door een derde zou zijn afgesloten, dan moet deze behandeld worden als een zakelijke geldlening, aldus de Hoge Raad al in 2012.

De inspecteur die een afwaarderingsverlies weigert, moet meer bewijzen dan dat de rente onzakelijk laag is. 

Zorg altijd voor een leningsovereenkomst opgesteld door een deskundige. Ben de belastingdienst voor!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

geld_lenen.jpeg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png