Grote ondernemingen moeten binnen 30 dagen facturen betalen

De regels voor het betalen van facturen staan in de Wet uiterste betalingstermijn mkb-facturen. Die wet is in juli 2017 herzien, waardoor er wettelijke geregeld is dat grote ondernemingen facturen 60 dagen mogen laten liggen. Dat gaat veranderen: een wetswijziging moet ervoor zorgen dat ook grote ondernemingen binnen 30 dagen betalen.

Lange betaaltermijnen hebben nadelige gevolgen voor de liquide middelen van een onderneming. De cashflow en het werkkapitaal verslechteren dan. De wetswijziging over betaaltermijnen van 1 juli 2017 die voor grote ondernemingen een betaaltermijn van 60 dagen mogelijk maakte, heeft slecht uitgepakt: vooral grote ondernemingen deden er steeds langer over facturen te betalen.De betaaltermijn liep op van 41 dagen in het eerste kwartaal van 2019 naar 41,4 in het tweede kwartaal van dat jaar. Deze vertraging is voor staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de reden om een wetswijziging door te voeren.

Het nieuwe wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat ook grote ondernemingen binnen 30 dagen facturen betalen.

MKB-Nederland drong er al eerder bij de staatssecretaris op aan dat een betalingstermijn van 30 dagen normatief zou moeten zijn. Nu lijkt het erop dat 60 dagen langzaamaan de norm begint te worden voor grote ondernemingen en dat is slecht voor de financiële positie van met name kleinere ondernemingen en zzp’ers. De staatssecretaris wijst erop dat late betaling in alle omstandigheden al een probleem kan vormen, maar helemaal in deze coronacrisis. Daarom wil ze het wetsvoorstel al in het najaar ter consultatie neerleggen. Daarnaast wil de staatssecretaris de Autoriteit Consument en Markt inschakelen om een jaar lang bij te houden wie de betaaltermijn niet naleeft, om zo inzicht te krijgen in het betaalgedrag. Als daar wangedrag uitkomt, kan in de toekomst onafhankelijk toezicht nodig blijken.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Factuur_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png