Aanschaf bestelauto al dan niet elektrisch, laat de fiscus meebetalen via de investeringsaftrekfaciliteiten

Naast de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) kunt u, als u een bestelauto aanschaft, ook in aanmerking komen voor de investeringsaftrekken KIA en MIA. Wat moet u weten?

Als u een bedrijfsauto aanschaft die bestemd is voor beroepsvervoer (zoals goederenvervoer), kunt u in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

De KIA is een extra aftrekpost op de winst, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw totale investeringen in een boekjaar. Krijgt u SEBA, dan moet het bedrag van deze SEBA eerst in mindering worden gebracht op het bedrag van uw investering. U krijgt dus alleen KIA over het investeringsbedrag exclusief de SEBA.

Rekenvoorbeeld:  Omdat de parameters voor de KIA en MIA voor 2023 nog niet bekend zijn, gaan we uit van de parameters van 2022.

De KIA in 2022 bedraagt bij een investeringsbedrag:

meer dan

maar niet meer dan

dan bedraagt de KIA

-

€     2.400

€ 0

€     2.400

€   59.939

28% van het investeringsbedrag

€   59.939

€ 110.998

€ 16.784

€ 110.998

€ 332.994

€ 16.784 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 110.998 te boven gaat

€ 332.994

-

€ 0

 

Om voor de KIA in aanmerking te kunnen komen, hoeft in tegenstelling tot de SEBA de bedrijfsauto die bestemd is voor beroepsvervoer, niet nieuw of emissieloos te zijn.

Voor een nieuwe emissieloze bestelauto kunt u ook in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Net als de KIA is de MIA een extra aftrek op de winst.
De MIA bedraagt in 2022 voor een:

elektrische bestelauto voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving (bestemd voor het vervoer van goederen) die behoort tot de Europese voertuigcategorie N1 of N2

45% over het investeringsbedrag minus € 11.000

waterstofbestelauto voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving (bestemd voor het vervoer van goederen) die behoort tot de Europese voertuigcategorie N1 of N2

45% (investeringsbedrag wat ten hoogste in aanmerking komt, is € 125.000)

 

Ook voor de MIA geldt dat u de ontvangen SEBA in mindering moet brengen op het investeringsbedrag.  Om voor de MIA in aanmerking te kunnen komen, moet de bestelauto in tegenstelling tot de KIA wel nieuw zijn.

Wat is het voordeel:
Stel, u wilt een volledige emissieloze elektrische bestelauto aanschaffen met een nettocatalogusprijs van € 50.000. U doet in het desbetreffende boekjaar
verder geen investeringen. Op basis van de parameters van 2022 bedraagt het voordeel:

De SEBA bedraagt: 10% van € 50.000

€ 5.000

De KIA bedraagt 28% van € 45.000 (€ 50.000 -/- € 5.000)

€ 12.600

De MIA bedraagt: € 50.000 -/- € 5.000 -/- € 11.000 = € 34.000 x 45% =

€ 15.300

 

Omdat u de bestelauto gewoon in vijf jaar kunt afschrijven, levert u dit een fiscale aftrek op van € 45.000 + € 12.600 + € 15.300 = € 72.900 op een auto die u netto € 45.000 kost. 

Of u de bestelauto koopt of aanschaft op basis van financial lease maakt voor de KIA en MIA niet uit. Bij financial lease bent u immers economisch eigenaar.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Bestelbus_2022_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png