Hanteert u geheimhoudingsovereenkomsten?

Stelt u zich eens de vraag met wie u allemaal bedrijfsgevoelige informatie uitwisselt. Als je daar kritisch over nadenkt schrikt de gemiddelde ondernemer.

Informatie over relaties, klanten, leveranciers, werknemers, bedrijfs-knowhow, etcetera, etcetera….

Wij adviseren u dringend werk te maken van het opmaken van geheimhoudingsverklaringen daar waar sprake is van bedrijfsrisico’s bij het delen van dergelijke informatie.

Vanuit een tweezijdig perspectief biedt dit ruimte om zowel aanvullende rechten en plichten voor de verstrekker als voor de ontvanger op te nemen. Een alternatief voor de (tweezijdige) geheimhoudingsovereenkomst is de geheimhoudingsverklaring, waarin uitsluitend de ontvanger zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de informatie die aan hem/haar is verstrekt. Afhankelijk van de concrete situatie kiest u voor een verklaring of voor een overeenkomt.

Een dergelijke overeenkomst kan vormvrij worden aangegaan. De Nederlandse wetgeving geeft geen regeling omtrent de bescherming van in vertrouwen verstrekte informatie, anders dan de geheimhoudingsplicht die op bepaalde beroepsgroepen rust. Het is derhalve aan partijen om hierover afspraken te maken. Het tijdig aangaan van een geheimhoudingsovereenkomst waarin een boetebeding is opgenomen, is derhalve absoluut aan te bevelen. De concrete omstandigheden van het geval dienen echter te allen tijde leidend te zijn bij het opstellen van de specifieke overeenkomst. 

MN adviseurs & accountants kan u helpen bij het analyseren van uw risico’s in dezen en het opmaken van de betreffende geheimhoudingsovereenkomsten dan wel verklaringen.

Voorkomen is beter dan genezen! Als het kwaad geschied is bent u te laat…..

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Top_secret.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png