Uw AOW-gerechtigde medewerker wil nog even door ...

Een gewaardeerde medewerker bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd, maar wil nog niet achter de geraniums zitten. Hij vraagt of hij nog een tijdje mag blijven werken.
U bent huiverig, want wat als hij ziek wordt of als u hem wilt ontslaan? Hoe zit dat?

Het komt regelmatig voor dat een medewerker die met hart en ziel voor de zaak heeft gewerkt, nog geen afscheid wil nemen en veel ondernemers vinden het ook wel prettig dat al deze kennis en kunde niet verloren gaat. Dat lijkt dus een win-winsituatie. Zijn er risico’s?

In veel arbeidsovereenkomsten of cao’s staat een zogenaamd ‘pensioenontslagbeding’. Zo’n beding bepaalt dat de arbeidsovereenkomst vanzelf (van rechtswege) eindigt zodra de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Als in uw geval zo’n pensioenontslagbeding van toepassing is, moet u een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten vanaf de eerste dag dat de werknemer AOW krijgt.

Als er in de arbeidsovereenkomst of cao geen pensioenontslagbeding staat, loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door na de AOW-gerechtigde leeftijd.
Als u dat niet wilt, kunt u de arbeidsovereenkomst opzeggen, waarbij u de opzegtermijn in acht moet nemen. Zeg de arbeidsovereenkomst altijd op tijd op.
U heeft daarvoor geen ontslagvergunning van het UWV of toestemming van de kantonrechter nodig. Sluit daarna een nieuwe (tijdelijke) arbeidsovereenkomst.

Maak altijd nieuwe, schriftelijke afspraken als de werknemer na zijn AOW-gerechtigde leeftijd blijft doorwerken. Zo weet u allebei waar u aan toe bent.

Welke regels gelden er dan?

  • Als uw werknemer blijft doorwerken na zijn AOW-gerechtigde leeftijd, veranderen er een aantal dingen. De belangrijkste daarvan zijn. Als u de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of als deze van rechtswege is geëindigd, kunt u daarna maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten in maximaal vier jaar.
  • Als de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en de werknemer werkt door, kunt u de arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen. Deze soepele opzeggingsregeling geldt als de arbeidsovereenkomst is ingegaan voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als de werknemer na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd een contract voor onbepaalde tijd heeft gekregen, dan zijn de ‘gewone’ regels voor ontslag van toepassing.
  • Als de werknemer ziek wordt, betaalt u zijn loon maar 13 weken door.
  • U hoeft een zieke AOW-gerechtigde werknemer ook maar 13 weken te re-integreren. U hoeft hem in ieder geval niet in een tweede spoor te re-integreren.
  • U moet een AOW-gerechtigde werknemer altijd minimaal het minimumloon betalen, maar u hoeft over zijn loon geen sociale premies in te houden. De werknemer kan immers geen beroep meer doen op de WW, WIA of ZW.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

AOW_fb_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png