Investeren in milieu in 2022 extra beloond

Hoe kunt u extra belasting besparen door te investeren in milieu in 2022?

De Milieulijst 2022 en de aftrekpercentages van de MIA over 2022 zijn bekend.

Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, dan kunt u naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) ook in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

De MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap.

Om in 2022 gebruik te kunnen maken van deze regelingen moet uw investering wel op de Milieulijst 2022 staan. MIA levert u een extra belastingaftrek op, die afhankelijk is van de soort investering die u doet. In 2022 zijn de steunpercentages van de MIA verhoogd voor milieu-investeringen die:

  • behoren tot categorie I 45% (was 36%);
  • behoren tot categorie II 36% (was 27%);
  • behoren tot categorie III 27% (was 13,5%).

Om voor de MIA in aanmerking te komen, mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn.

Daarbij geldt voor bedrijfsmiddelen een minimum meldingsbedrag van € 2.500.

Investeringen kunnen voor zowel de KIA als de MIA in aanmerking komen.

Heeft u gekozen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), dan komt de investering niet in aanmerking voor de MIA.

Met de Vamil-regeling kunt u een groot gedeelte van de investering op een willekeurig moment afschrijven (tot maximaal 75% van het investeringsbedrag). U kunt daarmee uw fiscale winst op een door u gewenst tijdstip verlagen, waardoor u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op. De resterende 25% moet u op reguliere wijze afschrijven.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

MIA_2022_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png