De NOW-regelingen zijn weer aangepast!

Het wordt er niet gemakkelijker op, wees alert en voorkom terugbetalingen.

Weer zijn de Eerste, Tweede en Derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) gewijzigd.

Aanpassing voorwaarde overeenkomst over werkbehoud:

Als een werkgever voor de NOW-aanvraag gebruikmaakt van de uitzondering (omzetdaling van de groep is lager dan 20% en de omzetdaling van de werkmaatschappij is 20% of meer), dan is de volgende voorwaarde gewijzigd. Er hoeft geen overeenkomst van werkbehoud meer worden gesloten met alle belanghebbende verenigingen van werknemers, als een werkgever 20 of meer werknemers in dienst heeft. Het is voldoende dat  de overeenkomst wordt getekend door minimaal één belanghebbende vertegenwoordiging van werknemers. Deze wijziging geldt zowel voor de NOW-1, NOW-2 en NOW-3 regeling.

Intrekking van NOW-subsidie:

Wanneer een werkgever vraagt om de aanvraag/voorschot van de NOW-subsidie in te trekken, dan mag de werkgever bij een opvolgend subsidietijdvak een nieuwe omzetperiode kiezen. Die mogelijkheid wordt in de NOW-3 regeling (derde en vierde tranche) in tijd beperkt. Dit betekent wanneer het verzoek om intrekking te laat wordt gedaan, dat dan de werkgever geen vrije keuze van de omzetperiode voor de opvolgende tranche meer heeft. De omzetperiode voor de opvolgende tranche moet dan aansluiten met de omzetperiode van de tranche daarvoor.

Aanpassing van de percentages van de NOW-3.2:

Zoals eerder was aangekondigd wordt het vergoedingspercentage in de NOW-3.2 regeling (vierde tranche) verhoogd naar maximaal 85% van de loonsom. De andere parameters worden gelijkgetrokken met die van de derde tranche. De vrijstelling van de loonsomdaling blijft staan op 10% van de loonsom in de referentiemaand. Tot slot blijft ook de omzetdrempel staan op 20%. Het UWV streeft er naar om vanaf 15 februari 2021 het aanvraagloket open te stellen voor NOW-3.2 (vierde tranche). Wij streven ernaar om zo snel mogelijk de nieuwe notitie NOW-3.2 (vierde tranche) te publiceren.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Coronasteun_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png