MR. RENÉ NIJSTEN RB

Vennoot / Fiscaal jurist
rene@mnadviseurs.nl
0031-(0)623896005

349-3493269_linkedin-r-dark-full-logo-black-png-linkedin.png

René heeft fiscale economie en fiscaal recht gestudeerd en is al meer dan 25 jaar werkzaam in de MKB praktijk. René is voorheen werkzaam geweest bij verschillende grote en middelgrote advies & accountancy organisaties in diverse management- en directiefuncties. René heeft ruime ervaring op het gebied van (belasting- en strategische) advisering in de ruimste zin des woords. René is fiscaal jurist en zal een belangrijke rol spelen in het klankborden met u als relatie van ons kantoor over al uw voorkomende advies- en strategische vraagstukken. Hij is als lid aangesloten bij de koepelorganisatie Register Belastingadviseurs (RB).

René treedt dagelijks op als strategisch adviseur in de ruimste zin des woords. René is binnen onze organisatie eindverantwoordelijk aanspreekpunt samen met zijn collega directielid Marco Mulders.

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png